AMACI

Sosyal Tasarım Platformu, toplumsal sorunlara tasarım odaklı çözümler arayan yaratıcı pratiklerin bir araya geldiği bir ağdır.

Platform, alanının bilinirliği ve toplumsal sorunları çözmeye yönelik faaliyet gösteren yaratıcı pratikler arasındaki işbirliği eksikliğine istinaden kurulmuştur. Bu eksikliğin giderilmesine yönelik; Türkiye’de alanda uygulanan projelerin görünürlüğüne, girişimler arasındaki etkileşimin ve dayanışmanın artmasına, toplumsal problemlere ve bu problemlerin çözümünde tasarımın, tasarımcının rolüne dair farkındalığa ve sosyal yönelimli tasarım alanının tanınırlığına katkı sağlamayı hedefler. Bu hedef doğrultusunda, bilgilerin ve deneyimlerin paylaşıldığı, böylece toplumda farkındalık yaratarak alanın ve yürütülen projelerin yaygınlaşmasına katkının sağlandığı, yeni dayanışmaların kurulduğu bir Sosyal Tasarım Türkiye Ağı oluşturma amacını taşır.

Şu an için platform, akademik araştırma* kapsamında yer alan, farklı karakteristik özellikleri yansıtan*, çoğunlukla 2006-2017 yılları arasında Türkiye’de gerçekleştirilmiş, toplumsal sorunlara yaratıcı pratiklerle çözümler getirmeye çalışan, mevcut uygulamalar temel alınarak oluşturulmuştur. Platforma girilen bilgilerin hemen hepsi uygulamaların resmi kaynaklarında yer alan açıklamalardan düzenlenmiştir. Platformun içeriğinin çeşitlenip genişlemesi ile Türkiye yereline özel Sosyal Tasarım Türkiye Arşivi ve Haritası’nın oluşturulması arzulanmaktadır.

Platform alanda faaliyetler gerçekleştiren herkesin katılımına açıktır. Bu bağlamda, Sosyal Tasarım Türkiye Ağı’na katılmak isteyen uygulamalar “Katıl” formunu doldurarak taleplerini gönderebilir, mevcut ağda yer alan girişimler/projeler, istedikleri takdirde, düzeltme/kaldırma taleplerini “İletişim” bölümündeki formu doldurarak bildirebilirler.

Toplumun yüzleştiği problemlere yaratıcı pratiklerle çözüm bulmak için uygulamalar üretiyorsanız; sizleri, projelerinizi platformla paylaşmaya davet ediyoruz. Sizlerin de katılımıyla, Sosyal Tasarım Türkiye Ağı aracılığıyla, ülkemizde var olan, sosyal yönelimli yaratıcı pratiklerin çeşitliliğini, kapsamını herkesle paylaşalım. Birlikte sosyal farkındalık, etki ve değişim yaratalım.

İşbirliği ve dayanışma içinde olmak dileğiyle,

Dr. Selin Gürdere Akdur

Sosyal Tasarım Platformu – Kurucu

*Araştırma hakkında detaylı bilgi almak için The Design Journal, 22(1)de yayınlanan Social Design in Turkey[Türkiye’de Sosyal Tasarım] makalesini (DOI: 10.1080/14606925.2018.1560592) ve “Socially Oriented Design Practices in Turkey: A Critial Analysis of Participation and Collaboration” [Türkiye’deki Toplumsal Tasarım Uygulamaları: Katılım ve İşbirliğine Dair Eleştirel Bir Analiz] başlıklı doktora tezini inceleyebilirsiniz.

*Girişimlerin benimsediğini çeşitli ortamlarda belirttiği, ağırlıklı olarak öne çıktığı görülen bu nitelikler “Sosyal Tasarım Nedir?” başlığı altındaki yazıdan okunabilir.