Başlangıç Tarihi: 2017-…

Türü: Sosyal Girişim/Özel Şirket

Merkezi: Ankara

Odaklandığı Alanlar: Yerel Kültürler ve Ekonomiler, Sürdürülebilir Yerel Kalkınma, Sosyal Eşitsizlik, Dezavantajlı Gruplar, Kadınlar, Göçmenler-Mülteciler

Linkler: joon.world

İçerik/Amaç:

Duygu Vatan ve Azra Süngü tarafından kurulan “Joon, geçim kaynakları sınırlı olan üretici grupları için bir kapasite geliştirme platformudur. Hedefi, kendi dışında gelişen sebeplerden ötürü geçimini sağlayamayan ve toplumsal yaşama katılamayan, temel üretim becerisine sahip; kadın, engelli, göçmen vb. bireylerin ve grupların topluma sosyal ve ekonomik katılımlarını kolaylaştırmaktır” (joon.world). Özel bir şirket olarak kayıtlı olan JOON, bir sivil toplum kuruluşunu ve özel bir kuruluşu barındıran daha karma bir model benimsemeyi amaçlamaktadır.