Başlangıç Tarihi: Made in Şişhane

Türü: Üniversite Bağlantılı: Proje

Merkezi: İstanbul

Odaklandığı Alanlar: Yerel Kültürler ve Ekonomiler, Zanaatin Canlandırılması

Linkler: madeinsishane.net

İçerik/Amaç:

Aslı Kıyak İngin’in “2006 yılında devlet politikaları ile kentsel dönüşüm geçirmiş ve böylece soylulaştırmanın hedefi olan İstanbul’un aydınlatma merkezi Şişhane bölgesine odaklanmasıyla başlayan proje; -İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde- harita, dokümantasyon, prodüksiyon, sergi ve röportaj gibi bir dizi etkinlik aracılığıyla bölgedeki asırlık üretim geleneğini sürdürmenin yollarını arayarak ilçenin ekonomik potansiyelini görünür kılmayı amaçlamaktadır” (Kıyak İngin, 2011).