Başlangıç Tarihi: 2015-…

Türü: Dernek

Merkezi: İstanbul

Odaklandığı Alanlar: Sosyal Eşitsizlik, Dezavantajlı Gruplar, Çocuklar, Kadınlar

Linkler: onemsiyoruz.org

İçerik/Amaç:

Gözde Şekercioğlu önderliğinde kurulan “dernek, risk altındaki çocukların ve çevresindeki yetişkinlerin; sosyal, kültürel ve ekonomik alanda nitelikli ve sürdürülebilir gelişimlerini sağlama, psiko-sosyal iyi oluş hallerini destekleme; bu alanlardaki ihtiyaçlarını tespit etme, bu ihtiyaçlara yönelik önleyici çalışmalar tasarlama, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenleme, bilimsel tabanlı ve destekli araştırma, geliştirme projeleri üretme; yerel, ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirerek çalışmalar yürütme, çözüm geliştirme ve uygulama amacıyla kurulmuştur” (onemsiyoruz.org).