Başlangıç Tarihi: 2013-…

Türü: Kolektif

Merkezi: İstanbul

Odaklandığı Alanlar: Kentsel Konular, Kamusal Alanlardaki Müdahaleler

Linkler: sehrinesesver.com

İçerik/Amaç:

“Şehrine Ses Ver, kentte ortak üretim kültürünü oluşturan ve yaygınlaştıran bir disiplinler arası üretim platformudur. Daha güzel ve yaşanabilir kentler için güçlü fikirler ile geleceği paylaşmak ve şekillendirmek, kamusal farkındalığı sağlamak, yerel karakteristikleri ve potansiyelleri yaşatacak çalışmalarda bulunmayı amaçlar” (sehrinesesver.com).