Başlangıç Tarihi: 2020-…

Türü: Kolektif

Odaklandığı Alanlar: Mimari Müdahaleler

Linkler: twitter.com/acilkoronamekan

İçerik/Amaç:

Acil Korona Mekanları, çeşitli mesleki dayanışma gruplarının içinde yer almış bir grup mimar tarafından, 2020’nin Şubat ve Mart aylarında küresel gündemin merkezine yerleşen Coronavirus (Covid-19) salgını sebebiyle acil ihtiyaç olarak ortaya çıkması muhtemel mekansal sorunlar için tasarım, organizasyon, öneri ve çözüm geliştirmek üzere kurulmuş bir gönüllü ağıdır. Kolektif; ihtiyaç duyulması halinde hızlıca üretilebilecek, ülke olanaklarıyla uyumlu, erişilebilir, düşük bütçeli tasarımlar yapmak için farklı disiplinlerden gönüllüleri bir araya getirmeyi ve birlikte ortak çözümler geliştirmeyi amaçlıyor. Ek yatak kapasiteli hastane destek birimleri, bakım yerleri, karantina alanları, yoğun bakım üniteleri, sahra hastaneleri, acil medikal bakım birimleri ve sağlık personelinin konaklayabilmesi için geçici yaşam alanları gibi ihtiyaçlar doğrultusunda tasarımlar geliştirmeyi hedefliyor.