Başlangıç Tarihi: 2015-…

Türü: Dernek Bağlantılı: Kolektif

Merkezi: İstanbul

Odaklandığı Alanlar: Kentsel Konular, Mimari Müdahaleler

Linkler: duzceumutatolyesi.wordpress.com

İçerik/Amaç:

“1999 Marmara depremlerini kiracı olarak karşılayan bireyler sağlıklı ve güvenli konut talebini hak mücadelesine dönüştürdü. Düzce’de yaşayan kiracı depremzedeler önce dernekleşti, sonra kooperatifleşti. 15 yıllık “Birlikte Mücadele”nin ardından arsa tahsisi gerçekleşti; sıra birlikte yaşayacakları mahallenin tasarımına geldi. Düzceli Evsiz Depremzedeler Konut Kooperatifi’nin talebi, Bir Umut Derneği – Dayanışmacı Atölye’nin açık çağrısını duyan farklı disiplinlerden birçok meslek insanı 2015 yılında bir araya geldi, Düzce Umut Atölyesi’ni kurdu ve depremzedelerle “Birlikte Tasarım”ı kurguladı, katılımcı tasarımı destekleyecek çalışmalar yaptı. Şimdi kurulan şantiyede, “Birlikte İnşaat” diyerek kolektif fikirleri inşa etmeye ve çalışmaya devam ediyorlar” (Dayanışma Mimarlığı, 2017, sf. 32). Düzceli Evsiz Depremzedeler Kooperatifi’nin on beş yıllık hak arama süreci sonunda katılımcı tasarımla hazırlanan ve inşa edilen Düzce Umut Evleri, henüz inşaat bitmeden Dünya Sosyal Konut Ödülleri’nin (World Habitat Awards) 2017 finalistleri arasında yer almaya hak kazandı (duzceumutatolyesi.wordpress.com).