Başlangıç Tarihi: 2011-…

Türü: Dernek

Merkezi: İstanbul

Odaklandığı Alanlar: Kentsel Konular, Mimari Müdahaleler

Linkler: herkesicinmimarlik.org

İçerik/Amaç:

“Herkes için Mimarlık (HIM), farklı uğraşlardan gönüllü öğrencilerin ve profesyonellerin bir araya gelerek ülke ve dünya genelinde karşılaşılan sosyal sorunları yaratıcı yollarla gündeme getirebildikleri, bu sorunlar hakkında farkındalığı arttırmak ve mimarlık ve tasarım alanlarından çözüm yolları üretmek üzere harekete geçebildikleri bir platformdur. Türkiye’nin farklı şehirlerindeki kentsel ve kırsal alanlarda, projelerin tasarım, planlama ve inşaat süreçlerinde eksikliği hissedilen katılımcı mekanizmaları teşvik ederek toplum yararına ve toplumla birlikte çalışan bir mimarlık ortamı oluşmasına katkı sağlamak istemektedir” (herkesicinmimarlik.org).