Başlangıç Tarihi: 2007-…

Türü: Video Kolektifi

Merkezi: İstanbul

Odaklandığı Alanlar: Kentsel Konular, Sosyal Eşitsizlik

Linkler: artikisler.net

İçerik/Amaç:

“Artık İşler Kolektifi, güncel görsel kültür ve sanat alanında ana akım olmayan, kolektif üretim ve alanları yaratmaya çalışan bir video kolektifidir. Kentsel dönüşüm, soylulaştırma, zorunlu göç, mültecilik, kentiçi emek, arşivleme ve kolektif toplumsal hafıza gibi Türkiye’de toplumsal yaşamın farklı kırılma alanlarını sorgulayan güncel ve tematik çalışmaları benzer çizgideki gruplarla paylaşma, kolektif alanlarda sergileme ve gösterim prensiplerini izler” (artikisler.net).