Başlangıç Tarihi: 2013-…

Türü: Kooperatif

Merkezi: İstanbul

Odaklandığı Alanlar: Sosyal Eşitsizlik, İş yerinde Adalet, Alternatif Ekonomi

Linkler: facebook.com/OzgurKazova

İçerik/Amaç:

2013 yılında Gezi Parkı olayları ile paralel olarak Kazova Tekstil Fabrikası çalışanları, maaşlarının ödenmemesi ve haksız olarak işten çıkarılmalarına karşı haklarını aramak için fabrikalarını işgal ettiklerini belirtirler. Tepkilerine cevap alamayan çalışanlar daha sonra bir kooperatif kurarlar. Kooperatif, “eşitlikçi ve patronsuz bir biçimde,” 2014’ten beri, “Patronsuz Kazak” markası altında kazak üretip satmaktadır. Uzun mücadeleleri süresince çeşitli STK’lardan, sanatçılardan, sendikalardan ve tasarım disiplinleri dahil farklı gönüllü profesyonellerden destek alırlar. “Amaçları, tüm dayanışmacı ekonomi örgütlenmelerine, emek mücadelelerine yardım etmek ve uluslararası özgürlük mücadelelerinin bir parçası olmaktır” (facebook.com/OzgurKazova).