Başlangıç Tarihi: 2013-…

Türü: Kolektif: Online Proje

Merkezi: İstanbul

Odaklandığı Alanlar: Kentsel Konular, Sosyal Eşitsizlik

Linkler: mulksuzlestirme.org

İçerik/Amaç:

“Mülksüzleştirme Ağları, sermaye-iktidar ilişkileri üzerine kolektif veri derleme ve haritalama çalışmasıdır. Yaşar Adanalı, Ayça Aldatmaz, Burak Arıkan, Elif İnce, Esra Gürakar, Zeyno Üstün, Özlem Zıngıl ve anonim gönüllü katılımcılar tarafından yürütülmektedir ve katılıma açıktır. Belirli aralıklarla güncellenen Mülksüzleştirme Ağları veritabanı 700 şirket, 50 kamu kurumu, 38 medya ve 600 kadar proje içermektedir” (mulksuzlestirme.org).