Başlangıç Tarihi: 2018-…

Türü: Kamu Kurumu Bağlantılı: Proje

Merkezi: Şanlıurfa

Odaklandığı Alanlar: Yerel Kültürler ve Ekonomiler, Sürdürülebilir Yerel Kalkınma, Sosyal Eşitsizlik, Dezavantajlı Gruplar, Kadınlar

Linkler: atlasharran.com

İçerik/Amaç:

“Mezopotamya kültürü ve estetiğini bugüne tercüme eden bir tasarım koleksiyonu olan atlas, global tasarım sahnesindeki gelişmeleri sosyal farkındalık ve sürdürülebilir tasarım ekonomisi ile entegre etmeyi amaçlıyor. Harran Kaymakamı önderliğinde yönetilen, kadınların sosyal yaşamda yer almalarını sağlayarak toplumsal dönüşümü ve kalkınmayı destekleyen Harran Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi (ADEM) ile hayata geçen ve IN-BETWEEN Tasarım Platformu kurucuları Dr. Bilgen Coşkun ve Dilek Öztürk tarafından kürate edilen projede, Aslı Smith, Barış Gün, Begüm Cana Özgür, DAY Studio, INCOMPLIT ve Şule Koç gibi tasarımcıların çalışmaları yer alıyor. atlas, Harran’da yaşayan kadınlar ile Suriyeli mülteci kadınların, Harran Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi’nde yer alan ahşap, keçe, seramik ve dokuma atölyelerinde üretimin merkezinde aktif yer alarak ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını destekleyen bir modele oturuyor (atlasharran.com).