Başlangıç Tarihi: 2013-…

Türü: Hibrid Kolektif

Merkezi: İstanbul

Odaklandığı Alanlar: Kentsel Konular, Yerel Kültürler ve Ekonomiler, Sosyal Eşitsizlik

Linkler: takortak.org

İçerik/Amaç:

TAK, kentsel sorunların çözümünde, tüm disiplinlerinden tasarımcılarla birlikte çalışır. Farklı paydaşların ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurarak, gönüllülük ve işbirliği esası ile fikir ürettikleri ve ürünlerini kamuoyu ile paylaştıkları, yenilik ve yaratıcılık içeren program ve projeler üreten, bağımsız bir oluşumdur. TAK, kentsel meseleleri tasarım, araştırma ve katılım yoluyla ele alır ve sosyal değişime duyarlı tasarım süreçleri kurgular. Kadıköy Belediyesi, ÇEKÜL Vakfı ve Kentsel Strateji gönüllü ortaklığı ile kurulan Tasarım Atölyesi Kadıköy ve Kartal Belediyesi ve Kentsel Strateji gönüllü ortaklığı ile yürütülen TAK Kartal’dan oluşmaktadır. (takortak.org)