Başlangıç Tarihi: 2017-…

Türü: Kamu Kurumu Bağlantılı: Proje

Merkezi: Muğla

Odaklandığı Alanlar: Yerel Kültürler ve Ekonomiler, Sürdürülebilir Yerel Kalkınma

Linkler: muglabir.com

İçerik/Amaç:

Muğla Büyükşehir Belediyesi önderliğinde, Muğla’nın on üç ilçesi için Kentsel Strateji tarafından geliştirilip farklı aktörlerin işbirliği ile uygulanan, “birlikte kalkınmak için birlikte üretim yaklaşımını benimseyen Atölye Muğla Bir’de, tarımsal çeşitliliği ve katma değeri destekleyen program ve projeler, üreten ve tüketenler ile birlikte geliştirilmektedir” (kentselstrateji.com). Projenin sosyal etkileşim platformu olan “Hemşehri Birliği” Muğla için üreten girişimci ve gönüllüleri atölye ile buluşturmayı amaçlamaktadır.