Başlangıç Tarihi: 2011-…

Türü: Kolektif

Merkezi: İstanbul

Odaklandığı Alanlar: Kentsel Konular, Kamusal Alanlardaki Müdahaleler, Mimari Müdahaleler

Linkler: baskabiratolye.com

İçerik/Amaç:

“2011’de çalışmalarına başlayan, 2015’te Kocaeli Üniversitesi MTF Mimarlık Bölümü ile organik bağlarla yola çıkan ve 2018’den itibaren güncellenerek çok disiplinli üretimlerini sürdüren b1a, mimarlık eğitim ortamının birey-toplum üzerindeki etkilerini dert edinir. Aktivisttir, daha iyi, eşit, adil ve özgür bir dünya için ortaklıklar kurar, kesiştiği gruplar vardır, imkanlarını onlarla paylaşır, birlikte eyleme geçer. Yereli araştırır, yerelden gelen talep üzerine yerele hizmet eder. b1a başka bir dünya yolunda başka bir mekan algısı ve üretimini düşler, araştırır, deneyler. Sınırları, ve sınırlarla çok yakından ilişkili olan sınıf, mülkiyet, adalet, eşitlik, ekoloji, cinsiyet, türler, doğa, eğitim ve diğer tüm toplumsal bağlamları da yer-mekan üzerinden tartışmaya açar” (baskabiratolye.com).