Başlangıç Tarihi: 2014-…

Türü: Kolektif

Merkezi: İstanbul

Odaklandığı Alanlar: Yerel Kültürler ve Ekonomiler, Sürdürülebilir Yerel Kalkınma, Sosyal Eşitsizlik, Dezavantajlı Gruplar, Kadınlar, Göçmenler-Mülteciler

Linkler: designersunited.org

İçerik/Amaç:

TPAF, AnArt ve 3030 işbirliğinde gerçekleştirilen “Designers United Initiative (DUI), dünyanın çeşitli yerlerinde projeler yapan ve fakirliği önleyerek sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden sistemler kuran bir yapıdır. DUI, dar gelirli kadınlara yönelik projeler yürütür. Yaptığı projelerle kadınların toplumsal yaşama eşit katılımını sağlamaya çalışarak, kadınlar için eğitim faaliyetleri de geliştiren bir insiyatiftir . DUI, yerli ve yabancı NGO’lardan ve tasarımcılardan, proje destekçilerinden ve bireylerden oluşur” (designersunited.org).