Başlangıç Tarihi: 2015-…

Türü: Kolektif

Merkezi: İstanbul

Odaklandığı Alanlar: Yerel Kültürler

Linkler: tasarimkoyuizmir.org

İçerik/Amaç:

“Tasarım Köyü olarak amacımız temel olarak; bugün artık büyükşehir yasası ile sayıları ve nüfusu giderek azalan köylerdeki yerel bilginin ve okulda öğrendiklerimizin arakesitinde düşünmek, konuşmak ve üretmektir. ”Kentli olanaklarını ve teknolojilerini” bir kenara koyarak, nispeten zamanın daha döngüsel aktığı bir bağlamda, köydeki üretim ilişkilerini, sosyal ilişkileri atölyelerde ve köyde kaldığımız süre içerisinde kendi yaşantımızda deneyimlediğimiz informal bir öğrenme ve paylaşım alanı oluşturmaktır” (tasarimkoyuizmir.org).