Başlangıç Tarihi: 2014-…

Türü: Üniversite Bağlantılı: Proje

Merkezi: İstanbul

Odaklandığı Alanlar: Yerel Kültürler ve Ekonomiler, Sürdürülebilir Yerel Kalkınma

Linkler: youtube.com/gokceadatasarim

İçerik/Amaç:

“Gökçeada Tasarım Çalıştayları; yaratıcı ve yenilikçi tasarım yönteminin yerel, sosyal, ve ekonomik sorunların çözümünde kullanılmasına dayanır. Özyeğin Üniversitesi akademisyenleri Alayça Erözçelik ve Prof. Dr. Alpay Er koordinatörlüğündeki çalıştaylar, Gökçeada’nın sahip olduğu kültürel ve doğal kaynakların, Gökçeada’lıların da aktif katılımıyla, katma değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürülerek, sürdürülebilir ve çevre dostu kalkınma sürecine katkıda bulunmayı amaçlar” (ÖzÜ/İID). Çalıştay deneyimlerinin paylaşıldığı makaleye buradan ulaşabilirsiniz.