Başlangıç Tarihi: 2015-2017

Türü: Üniversite Bağlantılı: Proje

Merkezi: İstanbul

Odaklandığı Alanlar: Kentsel Konular, Kamusal Yeşil Alanlardaki Müdahaleler

Linkler: potplus.org

İçerik/Amaç:

Dr. Fulya Özsel Akipek ve Doç. Dr. Tuğrul Yazar tarafından kurulan, İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren POT+ grubunun ürettiği Komün Aksiyon projeleri, “rekreasyon hedefli formal park düzenleri içine enjekte edilen, üreterek bir araya gelmeyi sağlayan ve “koru, sürdür ve paylaş” felsefesiyle ayakta duran bahçe strüktürleri/ kent mobilyalarıdır. Bu bahçeler, içerdiği sebze yatakları, ağaç dikim alanları, su çanakları, kompost çukurları, tohum kutuları, bahçe malzemeleri, hayvanlara barınma nişleri ve dinlenme köşelerini ortak bir strüktür içinde bir araya getirerek sürdürülmeye hazır “bir arada yaşam modellerini”ni örgütlerler. Sürdürülebilirlikleri, konumlandıkları alandaki yerel aktörlerin, oraya uğrayanların ya da oradan tesadüfen geçenlerin ilgisine muhtaçtır, ve bu zaafiyet aslında üretime, paylaşıma ve emeğe dayalı yeni bir düzen arayışının tohumlarını atma gücüne sahiptir” (potplus.org).