Başlangıç Tarihi: 2015-…

Türü: Kolektif

Merkezi: İstanbul

Odaklandığı Alanlar: Kentsel Konular, Kamusal Alanlardaki Müdahaleler, Mimari Müdahaleler

Linkler: facebook.com/planktonproject

İçerik/Amaç:

Uğur Latif Çelebi, Ezgi Çiftçi ve arkadaşlarının İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünde öğrenciyken başlattıkları Plankton Project, “alışılagelmiş bakış açısıyla çerçevelenmiş ve ‘mimarlığın imkanlarının ne olabileceği’ sorusunun dışlandığı bu ortamda Plankton Project; küçük ölçekte müdahalelerin yaratabileceği büyük etkilere inanan tasarımcıların bir araya geldiği bir oluşumdur. Günümüz akademi eğitiminin teori odaklı söz üretme etkinliğinin dışında, yaşantıya daha fazla müdahil olmak isteyen bu yapı, işbirliğini odak noktasına koyan bir anlayış içerisinde daha derin araştırmalar yapmayı hedeflemektedir. Hayatlarının bir rutini halinde ilerleyen klasik üretim sürecini anlamayı ve yeniden anlamlandırmayı önemsemekte ve amaçlamaktadır” (Dayanışma Mimarlığı, 2017, sf. 96).