Başlangıç Tarihi: 2016-…

Türü: Sosyal Girişim

Merkezi: İstanbul

Odaklandığı Alanlar: Alternatif Eğitim, Sosyal Eşitsizlik, Dezavantajlı Gruplar, Engelli Bireyler

Linkler: anlataneller.org

İçerik/Amaç:

Sağırların kendi hikâyelerini bağımsızca anlatabildikleri ve kendi istedikleri hayatı yaşayabildikleri bir dünya hayal eden Pelin Baykan tarafından kurulan Anlatan Eller, Türk İşaret Dili desteği ile sağır topluma eğitim veren bir sosyal girişimdir. Sağır bireylerin eğitimde yaşadıkları fırsat eşitsizliklerine TİD destekli eğitimler ile çözümler getirmeye çalışmaktadır. Girişim, sağırların eğitim ve istihdam olanaklarını arttırmak, eşit iletişime dayalı alternatif eğitim alanları oluşturmak, hayata tam katılımını desteklemek ve erişimi artırmak için kamu, özel sektör ve sivil toplumla birlikte çözümler üretmek, yenilikçi iletişim yolları tasarlamak, sağırlara dair farkındalığı artırmak ve bu bireyleri güçlendirmek gibi amaçları taşır. Anlatan Eller, şehir fark etmeksizin herkesin eşit ve ücretsiz şekilde yararlanıp katılabileceği Türkiye’nin ilk sağırlara yönelik dijital okulunu kurdu (anlataneller.org.tr).