Başlangıç Tarihi: 2010-…

Türü: Dernek

Merkezi: İstanbul

Odaklandığı Alanlar: Kentsel Konular, Kamusal Alanlardaki Müdahaleler

Linkler: facebook.com/SokakBizimDernegi

İçerik/Amaç:

“Şehir yaşantısının önemli bir parçası ve ortak kullanım alanı olan sokakların gün geçtikçe insan odaklı olmaktan uzaklaşması önemli bir sorun olarak dikkat çekmektedir. Sokaklara insanlar yerine otomobillerin hakim olduğu görülmekte, bu nedenle de sokakların asıl işlevi olan insan etkileşim alanları olmaktan çıktığı gözlemlenmektedir. Sokak Bizim Derneği olarak, bu probleme dikkat çekmek, bu konularda toplumsal bir farkındalık yaratmak ve diğer sivil toplum örgütlerinin de desteğini alarak alternatif çözümler üretme çabasındayız. Sokakların şehir yaşantısına geri kazandırılması düşüncesi ile ‘sokaklarımızı geri istiyoruz.’ Güzellik Sokaktadır!” (facebook.com/pg/SokakBizimDernegi). Dernek; Arzu Erturan, Damla Özgü Yıldız, ve Merve Akar gibi çoğunlukla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden mezun şehir plancılar tarafından kurulmuş olsa da, her disipline ve bireye açık bir oluşumdur.