Başlangıç Tarihi: 2016-…

Türü: Dernek

Merkezi: İstanbul

Odaklandığı Alanlar: Kentsel Konular, Sosyal Eşitsizlik, İş yerinde Adalet

Linkler: beyond.istanbul/mad/home

İçerik/Amaç:

Şehircilik uzmanı Yaşar Adanalı öncülüğünde kurulan Mekanda Adalet Derneği (MAD), “İstanbul ve ötesinde; daha adil, demokratik, ekolojik kent ve kırsal mekanlarda yaşama hedefiyle; disiplinler-arası çalışmalar yapmak; yenilikçi, nitelikli ve kamusal bilgi üretmek, biriktirmek ve paylaşmak amacıyla kuruldu.” Beyond.istanbul, Mekanda Adalet Derneği’nin mekanda adalet ve umut mekanları ile alakalı içerikleri üretip paylaştığı yayın platformudur” (beyond.istanbul).