Başlangıç Tarihi: 2015-2016

Türü: Üniversite Bağlantılı: Proje

Merkezi: Mardin

Odaklandığı Alanlar: Yerel Kültürler ve Ekonomiler, Zanaatin Canlandırılması

Linkler: kentingirdaplari.blogspot.com

İçerik/Amaç:

“Zanaatin Algoritması”, Mardin Artuklu Üniversitesi’nde Dr. Zeynep Ataş ve Dr. Nizam Sönmez yürütücülüğünde “bişey dönüştüren” adlı mimari proje stüdyosunda, zanaatkârların işbirliğiyle yürütülen bir belgeleme projesidir. Proje, çeşitli el sanatlarını detaylı bir şekilde araştırarak ve arşivleyerek ve çizim ve filmlerle süreçlerini görselleştirerek el sanatlarının sürekliliğine katkıda bulunmaya çalışmaktadır” (kentingirdaplari.blogspot.com).